Zaken Doen

Alles over zaken doen

De eigenschappen van team building

Team building is een belangrijk onderdeel voor het managen van een team. Bij het managen van een team is het belangrijk om de sterkte- en zwaktepunten van ieder teamlid te weten. Dit kan alleen wanneer het team een goede samenwerking heeft door goede communicatie en wederzijdse afhankelijkheid. Een goed team kan op een efficiënte manier problemen zelfstandig oplossen en kan zelf initiatieven nemen voor nieuwe ideeën. Er zijn een aantal eigenschappen die goede team building heeft waarmee je goede resultaten kunt halen.

Wat is team building?

Team building is een manier om teamleden binnen een team te motiveren om samen te werken en te leren van elkaar om nieuwe skills te krijgen en bestaande skills te verbeteren. Een goed team is enthousiast bezig, verbetert continu en kan zich snel aanpassen aan de omgeving. Team building is een activiteit waarmee leden van een team dichter bij elkaar zullen komen. Het kunnen simpele oefeningen zijn, maar het kunnen ook gezellige uitjes zijn waarin de teamleden elkaar beter leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan een survivaltocht of een etentje. De activiteiten moeten ervoor zorgen dat de teamleden beter met elkaar kunnen communiceren door samen activiteiten uit te voeren. Door simpelweg met elkaar te communiceren kun je heel veel te weten komen over de verschillende teamleden. Het uitvoeren van groepsactiviteiten heeft als doel om een aantal eigenschappen creëren die positief zijn voor het hele team. 

Continue verbeteringen

Het is ten eerste belangrijk dat er bij team building wordt gestreefd naar het constant verbeteren van de teamleden. Dit kan gedaan worden door de teams te motiveren om door te leren. Praktijkervaring is de beste manier om nieuwe dingen te leren. Maar de teamleden moeten er wel voor openstaan om nieuwe dingen te leren. Het uitdagen van een team kan ook erg helpen bij nieuwe dingen leren. Een beetje competitie binnen een team kan erg helpen om elkaar te proberen overtreffen. Door elkaar steeds een klein beetje te proberen overtreffen zal het hele team er beter van worden. Bij het leerproces is het ook belangrijk dat de verschillende teamleden elkaar feedback kunnen geven. Door het frame dat je hebt van jezelf zijn er bepaalde dingen die je over het hoofd ziet omdat je het als vanzelfsprekend beschouwt. Jouw teamleden kunnen je feedback geven op jouw bijdrage aan het team waardoor je ook het perspectief van anderen binnenkrijgt. 

Elkaar motiveren

Binnen team building is het belangrijk dat iedereen wordt gemotiveerd om actief bij te dragen aan het team. Hierbij is een teamgevoel erg belangrijk. Een teamlid moet zichzelf zien als een significant deel van een team. Een team moet samen sterk staan en gemotiveerd zijn om gebreken van andere teamleden op te pakken. De motivatie wordt ook verbeterd wanneer alle teamleden gehoord kunnen worden. Ieder teamlid moet betrokken zijn bij de activiteiten van het hele team. Als er iets niet goed is, moeten de teamleden naar elkaar luisteren om het probleem op te lossen. Niets is meer frustrerend dan een probleem die je niet kunt oplossen. Als je het probleem zelf in de hand hebt, ben je ook meer gemotiveerd om het probleem op te lossen. Ga bij interesse in een training snel naar Teamspeling.nl en ontdek wat er mogelijk is!