Zaken Doen

Alles over zaken doen

Verschillen tussen Agile en Scrum

Organisaties zijn steeds meer op zoek naar een manier van werken waarop ze wendbaar en extra flexibel zijn. Agile en Scrum zijn hier voorbeelden van. Meer wendbaarheid en flexibiliteit zijn erg waardevol voor een organisatie, omdat het haar in staat stelt om snel te reageren op veranderingen in de omgeving. Aangezien er o.a. in de digitale wereld ontwikkelingen zichzelf op een hoog tempo opvolgen, is dit erg belangrijk.

Er worden meerdere termen vaak gebruikt voor het aanduiden van bepaalde organisatiefilosofieën, zoals Lean. Aangezien ook veel van deze vormen overlap met elkaar hebben, kan het zo zijn dat er verwarring ontstaat bij mensen over wat het verschil is tussen bepaalde vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Agile en Scrum. Deze termen worden vaak gecombineerd, maar er is daadwerkelijk een verschil tussen deze twee termen.

Wat is Agile?

In een Agile organisatie krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheden toegekend, wordt er gewerkt op basis van korte cycli en wordt er gestreefd naar flexibiliteit. Er is niet één werkwijze die Agile typeert; dit kan op meerdere manieren gedaan worden. Het draait er uiteindelijk om dat Agile de mindset wordt waarop de manier van werken wordt gestructureerd.

Wat is Scrum?

Een manier waarop je Agile kunt inrichten is Scrum. Bij de Scrum methode werken teams op projectbasis voor een organisatie. Stappen worden gezet op basis van sprints die ongeveer twee weken duren. Iedere sprint heeft de focus op een ander onderdeel van het project. Na iedere sprint kan er feedback geleverd worden door het team, managers en de klant. Zo kan er in een vroeg stadium van het project bijgestuurd worden op de wensen van de klant. Op deze manier wordt er extra goed naar de wensen van de klant toegewerkt.

Conclusie

Het verschil tussen Agile en Scrum is dus dat Agile een denkwijze is, die op meerdere manieren toegepast kan worden. Scrum is een voorbeeld van een manier waarop je Agile kunt toepassen. Hierbij wordt de focus gelegd op het werken op projectbasis door middel van sprints.