Zaken Doen

Alles over zaken doen

Xbrl parse

logoHeader-nl

Een parser (vanuit het Engels to parse, ontleden, en het Latijnse pars, deel) is een computerprogramma, of component van een programma, dat de grammaticale structuur van een invoer volgens een vastgelegde grammatica ontleedt (parset). Een parser converteert de ingevoerde data in een datastructuur. Een parser heeft twee taken wat betreft zijn invoer: Het controleren of de gegeven invoer de correcte structuur heeft, en het omzetten van de invoer in een gestructureerde representatie die voor de computer begrijpelijk is. De gestructureerde representatie van een tekst die de parser oplevert wordt een concrete syntaxisboom genoemd (of: CST, van concrete syntaxtree). Deze kan vervolgens als invoer worden gebruikt voor een ander computerprogramma (of een andere module van hetzelfde programma) voor verdere analyse en verwerking, zoals semantische analyse, of het genereren van code door een compiler. Een xbrl parser moet dus de verschillende tags, data etc. definiëren. Als u een xbrl bestand ontvangt haalt u deze door de parser, waardoor het voor u inzichtelijk wordt gemaakt en u het weer in kunt voeren in uw xbrl programma. Het probleem namelijk met XBRL is dat het belangrijkste wat je uit de XML, een set van feiten is met daaraan  gehecht veel codes. Deze codes zijn zinloos zonder dat je de taxonomie die alles definities bevat ontleed. De taxonomie bevat ook dingen zoals formules, presentaties en andere toevoegingen die dingen eindeloos compliceren. Een vrij standaard taxonomie kan gemakkelijk meer dan 2.000 afzonderlijke bestanden bevatten. Hiervoor is dus een tool nodig om het bestand goed te kunnen parsen, dus duiden. Meer weten? Kijk op een van de onderstaande websites: